Tag Archives for " šteta prouzrokovana upotrebom motornog vozila "

Naknada štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila koje je bilo osigurano kod organizacije za osiguranje nad kojom je otvoren postupak stečaja

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete prouzrokovane upotrebom motornog vozila koje je bilo osigurano kod organizacije za osiguranje nad kojom je otvoren postupak stečaja

Ukoliko je šteta prouzrokovana upotrebom motornog vozila, a ugovor o obaveznom osiguranju je bio zaključen sa organizacijom za osiguranje nad kojom je otvoren postupak stečaja, te šteta nije mogla da se naknadi iz stečajne mase, nadoknađuje se iz sredstava Garantnog fonda.