Sadržaj časopisa broj 4, april 2015

Sadržaj časopisa broj 4, april 2015:

*Tema broja
Prof. dr Momčilo GRUBAČ
– O pravu okrivljenog da ispituje svedoke optužbe i odbrane u krivičnom postupku

*Ogledi
Dragan KALABA
– Krivično delo malog značaja u sudskoj praksi

Mr Vesna BILBIJA
– Teret dokazivanja (onus probandi) u Zakonu o radu

Maja GLUŠČEVIĆ
– Zakon o zaštiti potrošača

*Nedoumice
Milan IVOŠEVIĆ
– Antinomije Zakona o radu

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Milena SIMOVIĆ
– Povreda prava na slobodu okupljanja: prva odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 4
Godina: 2015
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.