Tag Archives for " osiguranje od auto-odgovornosti "

Potraživanje po osnovu osiguranja od auto-odgovornosti

OBLIGACIONO PRAVO

Potraživanje po osnovu osiguranja od auto-odgovornosti

Potraživanje po osnovu osiguranja od auto-odgovornosti oštećeno lice ostvaruje podnošenjem oštetnog zahteva neposredno društvu za osiguranje, koje je dužno da u određenom roku odgovori na taj zahtev, a po proteku tog roka oštećeno lice može podneti tužbu sudu i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije.