Sadržaj časopisa broj 4, april 2020

Sadržaj časopisa broj 4, april 2020:

*Tema broja
Dr Vesna BILBIJA
– Pet godina primene Zakona o zaštiti uzbunjivača

*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Izmene i dopune antikorupcijskog zakonodavstva Republike Srbije

Dragan U. KALABA
– Krivično delo ubistvo deteta pri porođaju iz člana 116. KZ

*Nedoumice
Dušan ŽIVKOVIĆ
– Krađa zajedničke stvari

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr Mirza ČAUŠEVIĆ
– Pravno-politički pojam oružanih sukoba

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 04
Godina: 2020
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.