Tag Archives for " mera zabrane upravljanja motornim vozilom "

Upravljanje motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Upravljanje motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom teče od dana dostavljanja saopštenja o vremenu trajanja izrečene mere.