Tag Archives for " mera zabrane upravljanja motornim vozilom "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Optužba nije prekoračena ukoliko se prilikom izmene nekih činjenica iz opisa dela prvostepeni sud kreće u granicama činjenica i okolnosti sadržanih u optužbi.

Naknada štete nastale upotrebom motornog vozila

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Upravljanje motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

PREKRŠAJNO PRAVO

Upravljanje motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom

Zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom teče od dana dostavljanja saopštenja o vremenu trajanja izrečene mere.