Sadržaj časopisa broj 2, februar 2019

Sadržaj časopisa broj 2, februar 2019:

*Tema broja
Radojka MARINKOVIĆ
– Zaštita dece u migracijama

*Ogledi
Mr Ratomir ANTONOVIĆ
– Pravna i materijalna podrška porodicama sa decom
Bojana JAKŠIĆ KOVAČEVIĆ
– Pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup stvari u javnoj svojini

*Nedoumice
Jasmina STAMENKOVIĆ
– Sporne odredbe izvršnog postupka na osnovu verodostojne isprave i mogućnost njihovog unapređenja izmenama zakona (II deo)

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr sc. Sadmir KAROVIĆ
– Krivičnoprocesna uloga i položaj tužioca u istrazi u Bosni i Hercegovini (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 2
Godina: 2019
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.