Sadržaj časopisa broj 4, april 2017

Sadržaj časopisa broj 4, april 2017:

*Tema broja
Dr Dragan M. MITROVIĆ
Božanstvo i pravo

*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

Gordana VIĆENTIJEVIĆ
Penzijski staž kao uslov za ostvarivanje prava na penziju

*Nedoumice
Dr Dragan OBRADOVIĆ
Pojedine nedoumice i problemi u primeni saobraćajnih propisa

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr sci. Amela ČOLIĆ
Sistem koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 4
Godina: 2017
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.