Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2022

Sadržaj časopisa broj 7-8, jul-avgust 2022:

*Tema broja

Dr Mirjana MARTIĆ
Naknada štete licu koje je neopravdano kažnjeno prekršajnim nalogom za prekršaj

*Ogledi

Doc. dr Aleksa RADONJIĆ
Neobičan slučaj zadružne svojine u Ustavu Republike Srbije

Peđa Z. DŽEBO
Sporedni troškovi kedita i praksa Evropskog suda prava – NKOSK

*Nedoumice
Ruža UROŠEVIĆ
Neke dileme u primeni Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Azra ADŽAJLIĆ-DEDOVIĆ
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
O pravnoj zaštiti i prevenciji djece kao žrtava seksualnog uznemiravnja u Bosni i Hercegovini (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 07 – 08
Godina: 2022
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.