Sadržaj časopisa broj 10, oktobar 2016

Sadržaj časopisa broj 10, oktobar 2016:

*Tema broja
Vesna NIKOLIĆ
– Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih iz ugla novog Zakona o policiji

*Ogledi
Dr Milovan MILIĆ
– Vođenje poslova komanditnog društva, zastupanje društva i prava i odgovornost komanditora
Dragan U. KALABA
– Krivično delo razbojništvo iz člana 206. KZ u sudskoj praksi

Mr Zoran ČUKIĆ
– Poreklo kolektivnih ugovora

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Kako stati na put zloupotrebama radnog odnosa na određeno vreme?

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Osman N. JAŠAREVIĆ
– Krivičnopravni sistem odmeravanja kazni u bosanskohercegovačkom krivičnom zakonodavstvu (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 10
Godina: 2016
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.