Category Archives for "09"

Odgovornost podstrekača za neuspelo podstrekavanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Odgovornost podstrekača za neuspelo podstrekavanje

Podstrekač može odgovarati i za tzv. neuspelo podstrekavanje koje, između ostalog, postoji ukoliko se određeno lice podstrekava na određeno krivično delo, čiji pokušaj je po zakonu kažnjiv, a koje ne bude ni pokušano, u kom slučaju podstrekač odgovara kao za pokušaj krivičnog dela.

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Brak je zaključen izvan Srbije u njenoj ambasadi, ali pred licem čije ime i prezime nije u svojstvu matičara deponovano kod nadležnog organa u zemlji, pa nije mogla da se obavi njegova legalizacija. Preporučeno je da se brak najpre razvede a potom ponovo zaključi pred matičarem u Srbiji. Da li je to rešenje problema?
(N. N. Beograd)

Žalba Upravnom sudu u slučaju kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika i odluku o potvrđivanjumandata novom odborniku

UPRAVNO PRAVO

Žalba Upravnom sudu u slučaju kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika i odluku o potvrđivanjumandata novom odborniku

Dopuštena je žalba Upravnom sudu u slučaju kada skupština opštine propusti da donese odluku o prestanku mandata odbornika, kao i odluku o potvrđivanju mandata novom odborniku.

Uvećanje naknade za eksproprijaciju zemljišta

STVARNO PRAVO

Uvećanje naknade za eksproprijaciju zemljišta

Naknada za eksproprisano zemljište u većem iznosu od tržišne cene uvećava se zavisno od ukupnih materijalnih, ličnih i porodičnih prilika ranijeg sopstvenika bitnih za njegovu egzistenciju a ne samo od činjenice da je ono poslednje zemljište koje je on posedovao.

1 2 3 59