Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2018

Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2018:

*Tema broja
Dr Tomica DELIBAŠIĆ
Zabrana dvostrukih postupaka i kazni za isto delo

*Ogledi
Prof. dr Zoran TOMIĆ
Poslednji Mohikanac na političko-pravnom nišanu

Borivoje ŽIVKOVIĆ
Prestanak radnog odnosa zbog neostvarivanja očekivane radne uspešnosti prema Zakonu o zaposlenima u javnim službama

*Nedoumice
Ljubodrag PLJAKIĆ
Funkcionalna nadležnost poreskih i carinskih organa u okviru istog sektora

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ
(Ne)savjesnost i (ne)poštenje ugovora o kreditu u švajcarskom franku

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 9
Godina: 2018
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.