Sadržaj časopisa broj 10, oktobar 2015

Sadržaj časopisa broj 10, oktobar 2015:

*Tema broja
Prof. dr Stanko BEJATOVIĆ
– Zakon kao faktor efikasnosti krivičnog postupka

*Ogledi
Dr Velisav MARKOVIĆ
– Pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu
Mladen NIKOLIĆ
– Obračun zarade i naknade zarade kao posebna izvršna isprava

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Privatizacija zakona umesto medijskog kapitala

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Dragan JOVAŠEVIĆ, Prof. dr Milena SIMOVIĆ
– Pojam i karakteristike službenih krivičnih djela

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 10
Godina: 2015
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.