Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2020

Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2020:

*Tema broja
Milica ZLATKOVIĆ
– Instrumentarijum za poboljšanje efikasnosti rada Evropskog  suda za ljudska prava, sa osvrtom na Protokol broj 16

*Ogledi
Ranko JAKOVLJEVIĆ
– Konvalidacija i katastar nepokretnosti

Prim. dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
– Politrauma tela i multiple povrede u parničnom postupku

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. KZ u pravnom sistemu Srbije

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Ranko KEROVIĆ
– Uračunljivost i postupak u slučaju neuračunljivosti u Republici Srpskoj

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 11
Godina: 2020
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.