Sadržaj časopisa broj 9-10, septembar-oktobar 2022

Sadržaj časopisa broj 9-10, septembar-oktobar 2022:

*Tema broja

Dr Vladimir CRNJANSKI
– Preventivna ekološka parnica kao poseban postupak građanskopravne zaštite životne sredine 

*Ogledi

Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Povodom prava ustupljenog zaposlenog

Dr Marko MILOVIĆ
– Istorijski osvrt na krivičnopravnu zaštitu dece u oblasti seksualnih odnosa u srpskom pravu

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Krivično delo zagađenje životne sredine iz člana 260. KZ u srpskom krivičnom zakonodavstvu i sudskoj praksi

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Azra ADŽAJLIĆ-DEDOVIĆ
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
O pravnoj zaštiti i prevenciji djece kao žrtava seksualnog uznemiravnja u Bosni i Hercegovini (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 09 – 10
Godina: 2022
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.