Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2019

Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2019:

*Tema broja
Olga VUČKOVIĆ KIĆANOVIĆ
– Dokazivanje i veštačenje mobinga

*Ogledi
Dr Vesna BILBIJA
– Poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku Zaštitnika građana

Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Preobražaj radnopravnih statusa

Dragan U. KALABA
– Krivično delo pustošenja šuma iz člana 274. KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praks

*Nedoumice
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Problemi upravnosudske primene Zakona  o javnim nabavkama

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
Dr Mustafa BISIĆ
– Pristup prema osobama sa duševnim smetnjama u Bosni i Hercegovini u kontekstu prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 11
Godina: 2019
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.