Category Archives for "Ustavno pravo"

Zastarelost pokretanja i vođenja carinskog prekršaja

USTAVNO PRAVO

Zastarelost pokretanja i vođenja carinskog prekršaja

Za prekršaje iz oblasti carinskog poslovanja može se posebnim zakonom propisati duži rok zastarelosti pokretanja i vođenja prekršajnog postupka od roka koji je propisan Zakonom o prekršajima.

Obavezni zakonski elementi predloga za izvršenje

USTAVNO PRAVO

Obavezni zakonski elementi predloga za izvršenje

Sud će kao neuredan odbaciti predlog za izvršenje ako podnosilac predloga nije naveo datum rođenja i jedinstveni matični broj građana za obe stranke, koji su obavezni zakonski elementi koje treba da sadrži predlog za izvršenje.

Ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata

USTAVNO PRAVO

Ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata

Nije u skladu sa Ustavom odredba Zakona o ozakonjenju objekata, kojom je propisano da će se smatrati da postoji saglasnost suvlasnika za ozakonjenje ukoliko je znao ili mogao znati za izgradnju objekta, odnosno izvođenje radova koji su predmet ozakonjenja, ali se u vreme izgradnje tome nije protivio.

Žalba protiv rešenja u izvršnom postupku

USTAVNO PRAVO

Žalba protiv rešenja u izvršnom postupku

Kada se rešenjem u izvršnom postupku odlučuje o pravima i obavezama stranaka, one imaju pravo na pravni lek, odnosno pravo na prigovor, pa u toj situaciji ima mesta shodnoj primeni odredbe člana 399. stav 1. ZPP, kojom je predviđeno da je protiv rešenja prvostepenog suda dozvoljena žalba ako zakonom nije drugačije propisano.

Nalog za plaćanje sudske takse

USTAVNO PRAVO

Nalog za plaćanje sudske takse

Nalog za plaćanje sudske takse ne predstavlja sudsku odluku, već samo poziv suda upućen stranci da svoju taksenu obavezu, koja je ranije nastala, dobrovoljno ispuni, pa nalog nije akt kojim se sadržinski odlučuje o pravima ili obavezama stranke, zbog čega nije podoban da povredi neko njeno Ustavom zajemčeno pravo, te se ustavnom žalbom ne može osporavati.

1 2 3 73