Category Archives for "Ustavno pravo"

Odgovornost vlasnika, odnosno korisnika motornog vozila za štetu prouzrokovanu njegovom upotrebom

USTAVNO PRAVO

Odgovornost vlasnika, odnosno korisnika motornog vozila za štetu prouzrokovanu njegovom upotrebom

Vozač koji je motornim vozilom upravljao sa dozvolom vlasnika i učestvovao u saobraćajnoj nezgodi odgovara osiguravaču kod kog je rizik osiguran za naknadu štete po osnovu regresa samo pod uslovima pod kojima je i vlasnik odgovoran svom osiguravaču, pa gubi pravo iz osiguranja pod istim uslovima kao i vlasnik vozila, ali samo prema tom osiguravaču, jer je osnov njihovih međusobnih prava i obaveza ugovor, a ne zakon.

Uslovi za ostvarivanje naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, poljoprivredni osiguranici, naknadu po osnovu rođenja i nege deteta

USTAVNO PRAVO

Uslovi za ostvarivanje naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, poljoprivredni osiguranici, naknadu po osnovu rođenja i nege deteta

Nije u skladu sa Ustavom da se za majke koje su pre rođenja deteta bile poljoprivredni osiguranici, propisuju različiti uslovi za ostvarivanje prava na posebnu naknadu po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, od uslova koji važe za majke koje su pre rođenja deteta ostvarivale prihode po nekom od osnova na koje se plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, a koji nemaju karakter zarade u smislu propisa o radu.

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

Stranka čiji je prigovor na ubrzanje postupka usvojen i utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, stiče pravo na pravično zadovoljenje kada istekne rok u kome je sudija bio dužan da preduzme naložene procesne radnje za okončanje postupka.

Dozvoljenost revizije u radnom sporu

USTAVNO PRAVO

Dozvoljenost revizije u radnom sporu

Stanovište Vrhovnog kasacionog suda o (ne)dozvoljenosti revizije u radnom sporu izjavljene protiv drugostepene presude kojom je preinačena nižestepena presuda, tako što je odbijen tužbeni zahtev, nije zasnovano na ustavnopravno prihvatljivom tumačenju merodavnog procesnog zakona.

Tužba radi proglašenja nedopustivosti izvršenja

USTAVNO PRAVO

Tužba radi proglašenja nedopustivosti izvršenja

Upućivanje od strane izvršnog suda na parnicu lica koje ima neko pravo na stvarima na kojima se sprovodi prinudno izvršenje, ne predstavlja neophodnu procesnu pretpostavku za dozvoljenost tužbe radi proglašenja nedopustivosti izvršenja.

Naplata novčanog potraživanja iz parnične presude

USTAVNO PRAVO

Naplata novčanog potraživanja iz parnične presude

Punomoćnik-advokat na osnovu punomoćja izdatog za vođenje parnice ovlašćen je da od protivne strane primi i naplati dosuđene troškove postupka, ali ne i glavno novačano potraživanje iz parnične presude.

Utvrđivanje predloga odluke o obavljanju komunalnih delatnosti

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje predloga odluke o obavljanju komunalnih delatnosti

Zakonom nije propisana obaveza jedinice lokalne samouprave da organizuje i sprovede javnu raspravu u postupku utvrđivanja predloga odluke o obavljanju komunalnih delatnosti i da istu donese nakon održane javne rasprave.

1 2 3 76