Category Archives for "Ustavno pravo"

Okončanje izvršnog postupka

USTAVNO PRAVO

Okončanje izvršnog postupka

Činjenica da su spisi predmeta arhivirani, sama po sebi, ne znači da su izvršni postupci okončani u skladu sa zakonom, odnosno da su podnosioci namirili potraživanja, s obzirom na to da je postojala praksa izvršnih sudova da arhiviraju predmete nakon dostavljanja rešenja o izvršenju Narodnoj banci – Organizaciji za prinudnu naplatu, bez obzira na to da li su izvršni poverioci namirili svoja potraživanja.

Odlučivanje o zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Ustavnopravno je neprihvatljivo odbijanje redovnih sudova da postupaju u sporovima o pravima iz radnog odnosa, među koje spada i postupanje po zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, bilo da je to samostalan tužbeni zahtev ili zahtev istaknut zajedno sa zahtevom za isplatu zarade.

Naknada štete u obliku novčane rente

USTAVNO PRAVO

Naknada štete u obliku novčane rente

Naknada štete u obliku novčane rente može se dosuditi samo za štetu koja postoji u momentu donošenja sudske odluke pa za ubuduće, a ne i za ranije pretrpljenu štetu koja se dosuđuje u jednokratnom iznosu.

Pravo na suđenje u razumnom roku u vanparničnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo na suđenje u razumnom roku u vanparničnom postupku

Pravo na suđenje u razumnom roku ima svaka stranka u sudskom postupku, što uključuje i svakog učesnika vanparničnog postupka, pa svaki učesnik vanparničnog postupka čiji je prigovor radi ubrzanja postupka usvojen ima pravo na novčano obeštećenje, koje je sud dužan da dosudi u okviru propisanog minimuma i maksimuma novčanog obeštećenja iz člana 30. stav 1. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Pravo na roditeljski dodatak

USTAVNO PRAVO
Pravo na roditeljski dodatak

Zakonom se moglo propisati da se roditeljski dodatak ne može ostvariti ako novorođeno dete majke za koje se podnosi zahtev i njena deca prethodnog reda rođenja nisu vakcinisana u skladu sa propisima u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije.

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

U slučaju kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih članom 376. ZOO, zahtev za naknadu štete prema svakom odgovornom licu, a ne samo štetniku, zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja samo ako je pravnosnažnom presudom utvrđeno postojanje krivičnog dela i okrivljeni oglašen krivim za krivično delo.

Plan generalne regulacije

USTAVNO PRAVO

Plan generalne regulacije

Ustavni sud nije nadležan da odlučuje o konkretnim urbanističkim i građevinskim rešenjima koja čine sadržaj Plana generalne regulacije, jer je provera opravdanosti planskih rešenja i provera usklađenosti Plana sa planovima višeg reda i Zakonom o planiranju i izgradnji poverena Komisiji za planove, kao stručnom telu koje se imenuje iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma.

1 2 3 90