Category Archives for "Ustavno pravo"

Uvođenje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru

USTAVNO PRAVO

Uvođenje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru

Takseni osnov za plaćanje lokalne komunalne takse za držanje sredstava za igru ne može se odnositi na sredstva koja su u funkciji priređivanja bilo koje vrste igara na sreću, već samo na ona sredstva koja služe za zabavne igre, na način kako ove igre definiše Zakon o igrama na sreću.

Pravo na zateznu kamatu na neisplaćenu zaradu

USTAVNO PRAVO

Pravo na zateznu kamatu na neisplaćenu zaradu

U situaciji kada kod poslodavca nema poremećaja u poslovanju, njegove odluke o tome kada će zaposlenima biti isplaćene zarade ne mogu imati uticaja na dospelost tih potraživanja, pa kako se zarada zaposlenima isplaćuje najmanje jedanput mesečno, ta potraživanja dospevaju svakog narednog meseca, od kada zaposleni ima pravo i da potražuje zakonsku zateznu kamatu.

Prenosivost potraživanja dospelih, a neisplaćenih iznosa priznate penzije

USTAVNO PRAVO

Prenosivost potraživanja dospelih, a neisplaćenih iznosa priznate penzije

U situaciji kada je pravo na penziju priznato određenom licu, njegovo pravo da potražuje dospele, a neisplaćene iznose priznate penzije predstavlja njegovo imovinsko pravo i ono se kao takvo može prenositi, tj. nasleđivati.

Namirenje potraživanja posle usvajanja plana reorganizacije stečajnog dužnika

USTAVNO PRAVO

Namirenje potraživanja posle usvajanja plana reorganizacije stečajnog dužnika

Posle usvajanja plana reorganizacije stečajnog dužnika, potraživanje utvrđeno pravosnažnom odlukom u parničnom postupku može se izmiriti isključivo u obimu i na način predviđen usvojenim Planom reorganizacije.

Mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora

USTAVNO PRAVO

Mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora

Mera zabrane napuštanja stana, uz primenu elektronskog nadzora, predstavlja lišenje slobode, pa se odredbe Ustava RS o ograničenom trajanju pritvora imaju primeniti i na trajanje mere zabrane napuštanja stana, pri čemu se trajanje ove mere mora ceniti zajedno sa trajanjem mere pritvora kao ukupnog perioda lišenja slobode.

Odluka o vremenu korišćenja godišnjih odmora

USTAVNO PRAVO

Odluka o vremenu korišćenja godišnjih odmora

Odluku o vremenu korišćenja godišnjih odmora i rešenje o korišćenju godišnjih odmora poslodavac donosi nezavisno od zahteva zaposlenog za korišćenje godišnjeg odmora, što znači da zaposleni ne mora da uputi zahtev poslodavcu radi korišćenja godišnjeg odmora.

Utvrđivanje osnovne zarade za obavljanje sindikalne funkcije

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje osnovne zarade za obavljanje sindikalne funkcije

Opštim aktom poslodavca ne može se utvrđivati osnovna zarada, tj. element za obračun i isplatu osnovne zarade, za obavljanje sindikalne funkcije, bez obzira na to da li je u pitanju funkcija u reprezentativnom sindikatu ili onom koji nema svojstvo reprezentativnosti.

Pravo izvršnog poverioca na zateznu kamatu na iznos glavnog duga

USTAVNO PRAVO

Pravo izvršnog poverioca na zateznu kamatu na iznos glavnog duga

Izvršni poverilac nema pravo na zateznu kamatu na iznos glavnog duga kada mu je umesto robe isplaćena njena novčana protivvrednost, čime je izvršena obaveza izvršnog dužnika po osnovu dugovane robe iz izvršne presude.

1 2 3 55