Category Archives for "Ustavno pravo"

Prigovor radi ubrzanja izvršnog postupka koji sprovodi javni izvršitelj

USTAVNO PRAVO

Prigovor radi ubrzanja izvršnog postupka koji sprovodi javni izvršitelj

Pravo na prigovor radi ubrzanja izvršnog postupka ne može zavisiti od toga da li izvršenje sprovodi sud ili ga, umesto suda, sprovodi javni izvršitelj, jer faza sprovođenja izvršenja pred javnim izvršiteljem smatra se sastavnim delom izvršnog postupka tako da trajanje postupka pred javnim izvršiteljem može biti obuhvaćeno pravnim sredstvima iz Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Nadležnost suda da odlučuje o zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

USTAVNO PRAVO

Nadležnost suda da odlučuje o zahtevu za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Parnični sudovi su nadležni za rešavanje o zahtevu podnosioca da se poslodavac obaveže da uplati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao deo zarade, a koji nisu uplaćeni.

Naplata troškova u izvršnom postupku

USTAVNO PRAVO

Naplata troškova u izvršnom postupku

Stranka može u toku parnice da punomoćnika advokata ovlasti da od protivne strane primi i naplati dosuđene troškove i tada tom punomoćniku u postupku izvršenja nije potrebno da, uz predlog za izvršenje, prilaže posebno punomoćje.

Prestanak profesionalne vojne službe u Vojsci Srbije

USTAVNO PRAVO

Prestanak profesionalne vojne službe u Vojsci Srbije

Neopravdan izostanak sa službe pet radnih dana neprekidno ili sedam radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci iz člana 110. stav 1. tačka 3. Zakona o Vojsci Srbije predstavlja razlog koji obavezno vodi prestanku profesionalne vojne službe, a za prestanak službe u ovom slučaju nisu propisani rokovi zastarelosti pokretanja i vođenja postupka, kao što je to učinjeno odredbama Zakona kojima je uređen disciplinski postupak.

Zaštita prava deteta – primena Haške konvencije

USTAVNO PRAVO

Zaštita prava deteta – primena Haške konvencije

O primeni izuzetaka iz člana 13. Haške konvencije, da sudski ili upravni organ države kojoj se upućuje zahtev za povratak deteta nije dužan da naloži povratak deteta, ako postoji ozbiljna opasnost da bi povratak izložio dete fizičkoj opasnosti ili psihičkoj traumi ili ga na drugi način doveo u nepovoljan položaj, može se govoriti samo u onim slučajevima kada je prethodno utvrđeno da je maloletno dete nezakonito odvedeno ili zadržano u Srbiji, kao državi ugovornici Haške konvencije.

Odluka o određivanju mere zabrana napuštanja stana

USTAVNO PRAVO

Odluka o određivanju mere zabrana napuštanja stana

Odluka o određivanju mere zabrana napuštanja stana, kao mera za nesmetano vođenje krivičnog postupka, traje sve do donošenja odluke suda o njenom ukidanju, a rok od tri meseca za ispitivanje opravdanosti daljeg trajanja mere ne znači da je protekom tog roka istekla i mera, jer to nije rok maksimalnog trajanja mere pošto je sud ovlašćen da produži meru zabrane napuštanja stana sve do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, ako za to postoje zakonom propisani uslovi.

1 2 3 85