Category Archives for "Ustavno pravo"

Pravo na ograničeno trajanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Pravo na ograničeno trajanje pritvora

Dužina trajanja pritvora koja neće dovesti do povrede zajemčenog prava na ograničeno trajanje pritvora iz člana 31. Ustava, podrazumeva da nadležni sudovi u svojim odlukama navode relevantne i dovoljne razloge kojima opravdavaju trajanje mere pritvora i pokazuju posebnu hitnost u vođenju postupka.

Propisivanje stručne spreme za obavljanje određenih poslova

USTAVNO PRAVO

Propisivanje stručne spreme za obavljanje određenih poslova

Kada se aktom o sistematizaciji poslova propisuju naziv i opis poslova, vrsta i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima, onda se pored vrste stručne spreme mora propisati i odgovarajući smer propisane stručne spreme.

Odgovornost davaoca otkupljenog stana za štetu nastalu zaključenjem ništavog ugovora o otkupu stana i ugovora o kupoprodaji stana

USTAVNO PRAVO

Odgovornost davaoca otkupljenog stana za štetu nastalu zaključenjem ništavog ugovora o otkupu stana i ugovora o kupoprodaji stana

Davalac otkupljenog stana odgovoran je za štetu pričinjenu trećim licima usled utvrđene ništavosti ugovora o otkupu stana i ugovora o kupoprodaji, prema pravilu sadržanom u članu 172. ZOO.

1 2 3 62