Tradicionalna prolećna savetovanja u Vrnjačkoj Banji! April 2023

Zepter hotel Vrnjačka Banja

AKTUELNA PITANJA U OBLASTI PROCESNOG, IMOVINSKOG I RADNOG PRAVA
25-28.4.2023.
Hotel Zepter Vrnjačka Banja

25. 4. 2023.
* Pravo na imovinu u praksi Evropskog suda
Dr Nataša Plavšić, sudija Ustavnog suda Srbije
* Pravo na imovinu u praksi Ustavnog suda
Nenad Petrov, savetnik Ustavnog suda Srbije
* Sporna pitanja u restituciji
Vlastimir Stojanović, Agencija za restituciju
* Reforma upravnog sudstva u procesu jačanja vladavine prava u Republici Srbiji
Radojka Marinković, sudija predsednica Upravnog suda
* Položaj pravosudnih profesija u svetlu novih zakonskih izmena
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union

26. 4. 2023.
* Pasivna legitimacija u postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Naknada za eksproprijaciju
– Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Unovčenje imovine bivših republika u postupku stečaja
– Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
– Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu

* Raspodela likvidacionog ostatka i viška deobne mase
– Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda

27. 4. 2023.
* Povremeni i privremeni poslovi
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Posredovanje u radnom sporu
– Doc. dr Mila Petrović, Pravni fakultet Univerziteta Union
– Prof. dr Bojan Urdarević, Pravni fakultet u Kragujevcu
* Neopravdano bolovanje kao otkazni razlog
– Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
* Arbitražno rešavanje radnih sporova u praksi u Republici Srbiji
– Dr Ivica Lazović, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova

28. 4. 2023.
* Izvršenje u radnom pravu
– Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad,
Univerzitet Union, Beograd
* Mobing u medicinskoj praksi
– Prim. dr Marjana Trkulja, psihijatar, Institut za medicinu rada Srbije

Plan rada:
Predavanja i diskusija svakog dana:
10.00 – 14.00 časova (kafe pauza od 30 minuta)
17.00 – 19.00 časova (po potrebi)

Šta dobijate:
* Zbornik radova – sva izlaganja predavača
* Sertifkat o učešću na savetovanju

Cenovnik savetovanja:
Cena kotizacije po učesniku iznosi
42.900,00 RSD + PDV (370,00 EUR / 715,00 BAM).
Pogodnosti:
Za prijavu više od dva učesnika iz jedne ustanove ili preduzeća odobravamo popust 10% za svakog sledećeg učesnika.
Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

Cenovnik smeštaja:
Smeštaj učesnika je obezbeđen u hotelu Zepter Hotel Vrnjačka Banja 4*
Cene smeštaja su date po 1 osobi na bazi četiri puna pansiona
(24-28. 4. 2023)
1/1 = 47.500,00 RSD ( 405,00 EUR /790,00 BAM)
1/2 = 39.100,00 RSD (355,00 EUR /650,00 BAM)

Pansion počinje 24. 4. 2023. od 15.00 časova.
24. 4. 2023. – večera
25-27. 4. 2023. – doručak, ručak, večera
28. 4. 2023. – doručak i ručak

Prijava za savetovanje
Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: AKTUELNI PROBLEMI U RADNOM, GRAĐANSKOM, PRIVREDNOM I PROCESNOM PRAVU, 23-26.4.2024. hotel FONTANA, Vrnjačka Banja
Kontakt telefon:
Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.