Category Archives for "Krivični postupak"

Presuda o prihvatanju sporazuma o priznanju krivičnog dela sa mlađim punoletnim licem

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda o prihvatanju sporazuma o priznanju krivičnog dela sa mlađim punoletnim licem

Kada je zaključen sporazum o priznanju krivičnog dela između okrivljenog kao mlađeg punoletnog lica i zamenika OJT, ima mesta izricanju vaspitne mere pojačan nadzor organa starateljstva i takav sporazum se prihvata presudom a ne rešenjem.

Pretresanje stana i drugih prostorija

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pretresanje stana i drugih prostorija

Javni tužilac ili ovlašćena službena lica policije mogu, uz saglasnost držaoca stana, izuzetno bez naredbe suda ući u stan i druge prostorije i bez prisustva svedoka preduzeti pretresanje stana i drugih prostorija i lica koja se tu zateknu.

Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

Oštećeni, ni lično, a ni preko svog punomoćnika, nije ovlašćen da podnese zahtev za zaštitu zakonitosti, već može samo podneti inicijativu Republičkom javnom tužiocu za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti.

Odluka drugostepenog suda o troškovima prvostepenog krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odluka drugostepenog suda o troškovima prvostepenog krivičnog postupka

Ukoliko je okrivljeni bez nepokretne i vrednije pokretne imovine, a uz to je korisnik socijalne pomoći i osuđen na višegodišnju kaznu zatvora, plaćanjem troškova krivičnog postupka bila bi dovedena u pitanje njegova egzistencija.

1 2 3 70