Category Archives for "Krivični postupak"

Fotokopija isprave kao dokaz u postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Fotokopija isprave kao dokaz u postupku

U slučaju kada nije moguće pribaviti originalnu ispravu, zakon ne isključuje mogućnost upotrebe fotokopije isprave, pri čemu je pitanje da li fotokopija isprave predstavlja nedozvoljen dokaz faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od toga da li postoji ili ne postoji sumnja u njenu autentičnost i verodostojnost, a samim tim da li je takva isprava podobna da služi kao dokaz u postupku.

Ovlašćenja stručnog savetnika u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ovlašćenja stručnog savetnika u krivičnom postupku

Time što stručnom savetniku odbrane nije data mogućnost da na glavnom pretresu postavlja pitanja veštaku i da bude ispitan o predmetu veštačenja učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Izdvajanje zapisnika

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Izdvajanje zapisnika

Ukoliko osumnjičeni nisu bili pozvani da se izričito izjasne da li će uzeti branioca po svom izboru, uz upozorenje da će im ako ne izaberu branioca, u slučaju obavezne odbrane, biti postavljen branilac po službenoj dužnosti i na zapisnicima nisu unete njihove izjave da li će koristiti ovo pravo, već su pristali da u predistražnom postupku daju svoj iskaz u prisustvu branilaca po službenoj dužnosti, takvi zapisnici o saslušanju osumnjičenih moraju se izuzeti.

Odbijanje sporazuma o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje sporazuma o priznanju krivičnog dela

Ako je zaključen sporazum o priznanju krivičnog dela između okrivljenog i javnog tužioca uz pristanak da se okrivljenom izrekne uslovna osuda, a koja se može izreći za predmetno krivično delo, nadležni sud nema ovlašćenje da odbije zaključeni sporazum jer navodno nalazi da nema mesta izricanju uslovne osude.

Ispitivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispitivanje optužnice

Kada iz prikupljenih dokaza proizlazi postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ, neosnovani su žalbeni navodi branioca okrivljenog, da u konkretnom slučaju nisu ostvareni elementi predmetnog krivičnog dela, s obzirom da se o tome odlučuje na glavnom pretresu, a ne u fazi ispitivanja optužnice.

Produženje pritvora nakon podignute optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora nakon podignute optužnice

Ako je u optužnici, koja je podignuta protiv okrivljenog zbog postojanja opravdane sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga stavljen predlog za produženje pritvora iz razloga predviđenog u članu 211. stav 1. tačka 3. ZKP, neosnovano se žalbom branioca okrivljenog zahteva ukidanje pritvora uz navode da je u pitanju druga pravna kvalifikacija – da je optuženi opojnu drogu koristio za sopstvene potrebe.

1 2 3 65