Category Archives for "Krivični postupak"

Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Povređen je zakon kada je odbijen zahtev za naknadu troškova postupka na ime nagrade braniocu za sastav zahteva za naknadu troškova postupka sa obrazloženjem da ti troškovi nisu nužni.

Razlozi za obavezno izuzeće sudije

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Razlozi za obavezno izuzeće sudije

Odlučivanje o žalbi na rešenje o određivanju suđenja u odsustvu okrivljenog nije obuhvaćeno odredbom člana 37. stav 1. ZKP, koji propisuje razloge za obavezno izuzeće sudije od daljeg postupanja u određenom krivičnom predmetu.

Presuđena stvar u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Presuđena stvar u krivičnom postupku

Kada je okrivljeni oglašen krivim zbog prekršaja iz člana 36. stav 1. Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a za iste radnje je oglašen krivim presudom krivičnog suda zbog krivičnog dela ometanja službenog lica u vršenju službenih dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, tada je prvostepeni sud bio dužan da utvrdi da li se u konkretnom slučaju radi o presuđenoj stvari shodno članu 4. stav 1. ZKP.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kako je saslušanje optuženog u javnom tužilaštvu obavljeno u prisustvu prevodioca koji nema odgovarajuću licencu iako bitna povreda odredaba krivičnog postupka može postojati, ista ne stoji ukoliko je očigledno da bi i bez tog dokaza bila doneta ista presuda.

1 2 3 87