Sadržaj časopisa broj 2, februar 2020

Sadržaj časopisa broj 2, februar 2020:

*Tema broja
Dr Dragan M. MITROVIĆ
– Estetika i pravo

*Ogledi
Dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Ako Zakon opstane, rešenje je u održaju

Dragan U. KALABA
– Krivično delo oduzimanje maloletnog lica u sudskoj praksi

Ljubodrag PLJAKIĆ
– Namesnički ustav Kneževine Srbije – koren upravnog sudstva u Srbiji

*Nedoumice
Milan IVOŠEVIĆ
– Problemi u primeni opštih propisa o promeni poslodavca, radnom vremenu, odmorima i odsustvima

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr sc. Adnan PIRIĆ
– Načelo in dubio pro reo kao obilježje krivičnog postupka u predmetima koruptivnih krivičnih djela sa osvrtom na BiH (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 02
Godina: 2020
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.