Sadržaj časopisa broj 1-2, januar-februar 2024

Sadržaj časopisa broj 1-2, januar-februar 2024:

*Tema broja

Prof. dr Dragiša B. SLIJEPČEVIĆ
Sabahudin Dž. TAHIROVIĆ
Način i uslovi izmirenja potraživanja u postupku prinudne likvidacije društava za osiguranje

*Ogledi
Borivoje ŽIVKOVIĆ
Da li zastareva uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje?

Dr Nebojša ŠARKIĆ, profesor emeritus
Mladen NIKOLIĆ
Registar sudskih zabrana

*Nedoumice
Ranko JAKOVLJEVIĆ
Konverzijom iz politike u pravo: pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu i upis u katastar nepokretnosti (II deo)

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi

Damir BILIĆ
Zloupotreba bolovanja kroz zdravstveni sistem u BIH

*Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 1-2
Godina: 2024
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.