Tag Archives for " ugrožavanje javnog saobraćaja "

Ugrožavanje javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje javnog saobraćaja

Da bi postojao propust na strani okrivljenog da u raskrsnici nije propustio vozilo koje se kretalo ulicom sa pravom prvenstva, neophodno je sa izvesnošću utvrditi da li je okrivljeni mogao od nepropisno parkiranih vozila da uoči vozilo koje mu je dolazilo sa leve strane ulicom sa pravom prvenstva.

Ugrožavanje javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje javnog saobraćaja

Kod krivičnog dela ugrožavanja javnog saobraćaja radnju izvršenja predstavlja nepridržavanje saobraćajnih propisa, dok se posledice sastoje u stvaranju konkretne opasnosti za život i telo ljudi ili imovinu većeg obima, što znači da saobraćajna nezgoda ni u kom slučaju ne predstavlja posledicu krivičnog dela ugrožavanja javnog saobraćaja.

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela može se uzeti u obzir i kao otežavajuća okolnost pod uslovom da prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više ovakvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika dela.

Ugrožavanje javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje javnog saobraćaja

Da bi mogao da bezbedno izvrši preticanje bicikliste koji se kreće u istom pravcu kao i autobus kojim on upravlja, okrivljeni mora da pravilno proceni da li na delu ulice gde vrši preticanje ima dovoljno bočnog rastojanja da bezbedno izvrši radnju preticanja.