Sadržaj časopisa broj 5-6, maj-jun 2024

Sadržaj časopisa broj 5-6, maj-jun 2024:

*Tema broja

Dr Ilija BABIĆ

Građanskopravna odgovornost zbog povrede životne sredine

*Ogledi

Dr Rajko SUDŽUM

Održaj prema zakonskim odredbama i sudskoj praksi

Radojka MARINKOVIĆ

Načela i pravila opšteg upravnog postupka u postupku vršenja inspekcijskog nadzora sa primerima iz sudske prakse Upravnog suda, prakse Ustavnog suda i ESLJP (II deo)

*Nedoumice

Maja GLUŠČEVIĆ

Uklanjanje nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, sa posebnim osvrtom na odluku Ustavnog suda Srbije iz 2016. godine

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina

Ogledi

Prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ

Trgovina ljudima u pravu Bosne i Hercegovine (I deo)

*Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:

Broj: 5-6

Godina: 2024
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.