Tag Archives for " teška telesna povreda i nužna odbrana "

Laka telesna povreda izvršena u nužnoj odbrani

KRIVČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Laka telesna povreda izvršena u nužnoj odbrani

Kada je prvostepeni sud dokazima utvrdio da je oštećeni ušao u kuću okrivljenog sa nožem u ruci, koji mu je okrivljeni izbacio iz ruke, a potom mu je zadao dva udarca pesnicom u predelu glave i naneo mu lake telesne povrede, tada se okrivljeni ima osloboditi optužbe da je učinio krivično delo laka telesna povreda jer je postupao u nužnoj odbrani.

Nužna odbrana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nužna odbrana

Nema istovremenog protivpravnog napada, kada je sukob inicirao optuženi verbalnim napadom na oštećenog i njegovu suprugu, na šta je odreagovao oštećeni jednim udarcem, a nakon toga između okrivljenog i oštećenog u određenom vremenskom periodu postoji stalni međusobni konflikt koji je na kraju rezultirao nanošenjem teške telesne povrede opasne po život, pri čemu je optuženi sprečen da i dalje nanosi ubodne rane oštećenom time što mu je svedok oduzeo nož, a onda je optuženi ustao i otrčao.

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

OBLIGACIONO PRAVO

Srednji stepen naruženosti i duševni bol

Kada je u toku postupka utvrđeno da je tužilac kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi, u kojoj nema njegovog doprinosa, zadobio telesne povrede, a veštačenjem je utvrđeno postojanje srednjeg stepena naruženosti, potrebno je ispitati i oceniti da li je oštećeni usled toga pretrpeo i u kojoj meri duševne bolove.

Teška telesna povreda i nužna odbrana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teška telesna povreda i nužna odbrana

Kada je dokazima u toku postupka utvrđeno da je oštećena udarila okrivljenu a potom se okrivljena udaljila tražeći po livadi motku, pa kada je pronašla vratila se do oštećene i nanela joj teške telesne povrede, ne može se okrivljena pozivati na nužnu odbranu.