Sadržaj časopisa broj 3, mart 2023

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2023:

*Tema broja

Katarina MANOJLOVIĆ ANDRIĆ
Pravo na obrazloženu sudsku odluku u upravnom sporu

*Ogledi
Ana NIKOLIĆ
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
Prava deteta i određivanje najboljeg interesa deteta

Maja GLUŠČEVIĆ
Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta,
sa posebnim osvrtom na čuvanje oduzetih stvari odnosno predmeta osumnjičenih, kao i pravo osumnjičenih i trećih lica na povraćaj
oduzetih stvari (predmeta) na njihov zahtev

*Nedoumice
Vladimir VRHOVŠEK
Snaga potpisa u odnosu na pečat i faksimil

NOVE PRAVOSUDNE PROFESIJE
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi

Filip NOVAKOVIĆ
Luka STANAR
Mjere bezbjednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Bosne i Hercegovine

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 3
Godina: 2023
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.