Sadržaj časopisa broj 2, februar 2016

Sadržaj časopisa broj 2, februar 2016:

*Tema broja
Prof. dr Nataša MRVIĆ PETROVIĆ
Promene predviđene u Nacrtu Zakona o izmenama  i dopunama Krivičnog zakonika

*Ogledi
Dr Milovan MILIĆ
Ortačko društvo u Zakonu o privrednim društvima – Prestanak ortačkog društva i svojstva ortaka

Ljubodrag PLJAKIĆ
Diskreciona ovlašćenja u upravnim aktima Narodne banke Srbije u vršenju kontrolne funkcije nad poslovnim bankama

*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane Javnog komunalnog preduzeća Parking servis

*Nove pravosudne profesije
Prof. dr Nevena PETRUŠIĆ, doc. dr Jelena ARSIĆ
Posrednik u rešavanju sporova: nova profesija ili stara opsesija? (II deo)

*Šalter urednika

*Sudska praksa
Javno pravo
Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Maja MIRKOVIĆ, Denis OMEROVIĆ
Povijesni razvoj modela restorativne pravde s osvrtom na njegovu primjenu u sustavu maloljetničkog pravosuđa i pozitivnom zakonodavstvu Federacije BiH (I deo)

Sudska praksa

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 2
Godina: 2016
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.