Sadržaj časopisa broj 2, februar 2022

Sadržaj časopisa broj 2, februar 2022:

*Tema broja
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ, Mladen NIKOLIĆ
– Disciplinska odgovornost javnih izvršitelja

*Ogledi
Dr Vujadin MASNIKOSA
– Prigovor trećeg lica 

Marko JOVANOVIĆ
– Pribavljanje nespornih potpisa i rukopisa za potrebe grafoskopskog veštačenja

*Nedoumice
Borivoje ŽIVKOVIĆ
– Povodom autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st.1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Sadmir KAROVIĆ
Suad ORLIĆ
– Pretres stana, prostorija, osoba i stvari kao radnja dokazivanja u krivičnom postupku BiH: teorijsko-praktični aspekt (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 2
Godina: 2022
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.