Category Archives for "01"

Delimična ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Delimična ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju

Odluka o ništavosti ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenog između tužene i njenih roditelja u delu koji se odnosi na nepokretnosti za koje tužioci tvrde da predstavljaju zajedničku imovinu članova porodične zajednice, a ne isključivu imovinu primalaca izdržavanja, zavisi od utvrđenja činjenica o tome da li postoji i ako je to slučaj koliki je udeo članova porodične zajednice u sticanju te imovine.

Obustava postupka izvršenja

PROCESNO PRAVO

Obustava postupka izvršenja

Kada je izvršenje određeno na pokretnim stvarima i na novčanim sredstvima izvršnog dužnika, onda javni izvršitelj ne može, u situaciji kada nije predujmljen iznos potreban za popis pokretnih stvari, da obustavi postupak izvršenja u celini, odnosno i na novčanim sredstvima na računu izvršnog dužnika.

Zastarelost pokretanja i vođenja postupka za učinjeni privredni prestup

PRIVREDNI PRESTUPI

Zastarelost pokretanja i vođenja postupka za učinjeni privredni prestup

Pravila o rokovima zastarelosti, početku roka zastarevanja, toku i prekidu zastarevanja za učinjeni privredni prestup, primenjuju se na isti način prema okrivljenom pravnom licu i prema okrivljenom odgovornom licu, jer se protiv okrivljenog pravnog lica i okrivljenog odgovornog lica pokreće i sprovodi jedinstveni postupak.

Povrat i mogućnost izdržavanja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Povrat i mogućnost izdržavanja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje

Kada je okrivljen oglašen krivim zbog krivičnog dela proganjanje, a ispunjeni su uslovi koji se odnose na povrat, nema uslova za izricanje kazne zatvora koju će okrivljeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, već za izricanje kazne zatvora koju će izdržavati u efektivnom trajanju.

Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Potvrđivanje optužnice

Prilikom donošenja odluke vanpretresnog veća o potvrđivanju optužnice ista se mora ograničiti na jasne i argumentovane razloge o odlučnim činjenicama i moraju se navesti konkretni dokazi za svaki od bitnih elemenata krivičnog dela, bez ocene njihove verodostojnosti i bez ocene kontradiktornih dokaza, na osnovu kojih je sud zaključio postojanje opravdane sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

1 2 3 103