Category Archives for "01"

Falsifikovanje novca

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje novca

Kada okrivljeni plati isporučenu robu “ekspres pošta” lažnom novčanicom od 100 evra, a svedok koji je primio novac uoči da je novčanica lažna, pozove okrivljenog na njegov telefon, ali se on ne javlja, takođe nije ni pronađen na adresi stanovanja, tada je učinio krivično delo falsifikovanje novca iz člana 223. stav 2. KZ a ne isto krivično delo iz člana 223. stav 4. KZ.

Nenadležnost suda da odlučuje o povredi konkurencije

PROCESNO PRAVO

Nenadležnost suda da odlučuje o povredi konkurencije

Parnični sud nije nadležan da utvrđuje postojanje povrede konkurencije na tržištu Republike Srbije, već je za to isključivo nadležna Komisija za zaštitu konkurencije u smislu odredaba Zakona o zaštiti konkurencije, a o pravilnosti i zakonitosti rešenja Komisije kojim je utvrđena povreda konkurencije odlučuje Upravni sud u upravnom sporu.

1 2 3 69