Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2021

Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2021:

*Tema broja
Gordana JOVANOVIĆ
– Odbijanje javnobeležničkog sačinjavanja, odnosno solemnizacije pravnih poslova o raspolaganju nepokretnostima sa posebnim osvrtom na poslove čiji su predmet nepokretnosti u postupku ozakonjenja

*Ogledi
Dr Mirjana MARTIĆ
– Izvršenje odluka prekršajnih sudova 

Dr Marko MILOVIĆ
– Produženo krivično delo kod seksualnih delikata sa decom

Dr Luka BRENESELOVIĆ
– Stavljanje apostila i pravo na žalbu

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Suverenost građana i referendum 

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Mr ph. Zerina SEFO
– Problem falsifikovanih i nestandardnih medicinskih proizvoda 

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 12
Godina: 2021
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.