Tag Archives for " naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah "

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljeni strah

Novčana naknada nematerijalne štete može se dosuditi za strah koji je bio intenzivan i dužeg trajanja, a ako je intenzivan strah kratko trajao naknada se može dosuditi samo ukoliko je u dužem vremenskom periodu narušio psihičku ravnotežu oštećenog.