Tag Archives for " odlaganje i skladištenje opasnih materija "

Izvođenje projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

PRIVREDNO PRAVO

Izvođenje projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Postoji privredni prestup iz člana 40. stav 1. tačka 1. i stav 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu kada se pristupi izvođenju projekta bez saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija

Krivično delo unošenje opasnih materija i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija čini onaj ko, protivno propisima, unese u Srbiju radioaktivne ili druge opasne materije ili opasne otpatke, ili ko prevozi, prerađuje, odlaže, sakuplja ili skladišti takve materije ili otpatke.