Sadržaj časopisa broj 9-10, septembar-oktobar 2020

Sadržaj časopisa broj 9-10, septembar-oktobar 2020:

*Tema broja
Borivoje GAJIĆ
– Pravično suđenje

*Ogledi
Jasminka OBUĆINA
– Praksa Privrednog apelacionog suda u rešavanju radnih sporova nakon otvaranja stečaja

Darko PRSTIĆ
– Naknada troškova postupka i porez na dodatu vrednost (PDV) za pruženu advokatsku uslugu

*Nedoumice
Dr Dragan OBRADOVIĆ
– Saobraćajne nezgode na ukrštanju puta i pruge u nivou isključiva krivica ili podeljena odgovornost?

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Milena SIMOVIĆ
Prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
– Pravo na privatni i porodični život i praksa Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 09 i/ili 10
Godina: 2020
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.