Sadržaj časopisa broj 10, oktobar 2018

Sadržaj časopisa broj 10, oktobar 2018:

*Tema broja
Zoran IVOŠEVIĆ
Nacrt ustavnih amandmana o pravosuđu

*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
Krivična dela bekstva zatvorenika

Dušanka MARJANOVIĆ
Procesni uslovi za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave

*Nedoumice
Milan IVOŠEVIĆ
Računanje roka za sudsku zaštitu kod pobijanja aneksa ugovora o radu

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr Miodrag BUKARICA
Novčana kazna za pravna lica de lege lata i de lege ferenda (I deo)

Sudska praksa

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 10
Godina: 2018
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.