Tag Archives for " delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja "

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa optužbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda kojom se okrivljeni oslobađa optužbe

Kada u optužnom aktu nadležnog tužioca zbog krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja nije naveden subjektivni elemenat krivičnog dela – oblik vinosti, kako u odnosu na radnju izvršenja krivičnog dela tako i na posledicu, tada ima mesta donošenju presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe.

Okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Okolnosti koje utiču na odmeravanje kazne

Okolnost koja je obeležje krivičnog dela ne može se uzeti u obzir kao otežavajuća, odnosno olakšavajuća okolnost, izuzev ako prelazi meru koja je potrebna za postojanje krivičnog dela ili određenog oblika krivičnog dela ili ako postoje dve ili više takvih okolnosti, a samo jedna je dovoljna za postojanje težeg, odnosno lakšeg oblika krivičnog dela.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Na mestu saobraćajne nezgode, na neosvetljenom delu puta van naselja u ulici pored koje postoji trotoar prosečne širine 1,20 metara, optuženi u noćnim uslovima nema razloga da predviđa kretanje neosvetljenog ili neoznačenog reflektujućom materijom pešaka po kolovozu, da bi na osnovu takvog predviđanja prilagođavao brzinu kretanja vozila i na manju od 60 km/h, kojom se kretao.