Tag Archives for " pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje "

Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

Ukoliko je iskaz svedoka koji nije saslušan na glavnom pretresu već je njegov iskaz pročitan, podudaran odbrani optuženog i iskazu pojedinih saslušanih svedoka, tada bez obzira na osnovanost žalbe, u tom delu činjenično stanje nije pogrešno niti nepotpuno utvrđeno.

Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

Kada je potrebno da se radi pravilnog i potpunog utvrđenja činjeničnog stanja pozove veštak radi pojašnjenja svog nalaza i izjašnjenja na okolnosti na koje je ukazivao branilac okrivljenog – da li su povrede koje je oštećeni zadobio mogle da nastanu na način koji su učesnici u postupku prikazali što je prvostepeni sud odbio, tada je povređeno načelo neposrednosti.