Sadržaj časopisa broj 6, jun 2020

Sadržaj časopisa broj 6, jun 2020:

*Tema broja
Prof. dr Velisav MARKOVIĆ
Milorad MARJANOVIĆ
– Pravni položaj savetnika za zaštitu prava pacijenata

*Ogledi
Olga VUČKOVIĆ KIĆANOVIĆ
– Mirno rešavanje radnih sporova – zakonski okvir, prednosti i ograničenja

Dr Vesna BILBIJA
– Disciplinska odgovornost policijskih službenika

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Prenošenje mesne nadležnosti u sudskoj praksi

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr sc. Adis POLJIĆ
– Troškovi parničnog postupka: kvantitativni uspjeh u pravu BiH, sa osvrtom na pravo Republike Srbije (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 06
Godina: 2020
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.