Sadržaj časopisa broj 5, maj 2019

Sadržaj časopisa broj 5, maj 2019:

*Tema broja
Prof. dr Gordana STANKOVIĆ
– Prigovor radi prebijanja

*Ogledi
Dr Vesna BILBIJA
– Povraćaj stvari i naknada štete u upravnom sporu

Mr Zoran ČUKIĆ
– Kapara u našem pravnom sistemu

*Nedoumice
Dragan U. KALABA
– Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350. KZ

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr Sadmir KAROVIĆ
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
– Savremeno krivično pravo i mogućnosti politike suzbijanja kriminaliteta – trenutno stanje, perspektive i očekivanja (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 5
Godina: 2019
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.