Naknada materijalne štete nastale na vozilu tužioca usled kontakta sa psom lutalicom koji je izleteo na autoput

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete nastale na vozilu tužioca usled kontakta sa psom lutalicom koji je izleteo na autoput

Kada je na autoputu došlo do kontakta između vozila tužioca i psa lutalice, koji je izleteo na autoput, a tom prilikom je na vozilu nastala materijalna šteta, tada je tužbeni zahtev tužioca za isplatu naknade materijalne štete prema tuženiku javnom preduzeću je neosnovan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)