Sadržaj časopisa broj 3, mart 2021

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2021:

*Tema broja
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Aktuelne izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

*Ogledi
Dr Vesna BILBIJA
– Značaj predmeta suđenja za stranku kao merilo za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku (sa posebnim osvrtom na prava iz radnog odnosa)

Prim. dr Gavrilo ŠĆEPANOVIĆ
– Veštačenje posledica povreda kičmenog stuba i karlice

Slobodan SREMČEV
– Pravosudni ispit – najbolji u senci

*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Značaj presumpcije nevinosti

Dr Marko MILOVIĆ
– Obaveštavanje organa i poslodavca u kojem je učinilac zaposlen od strane suda o krivičnom postupku – svrsishodnost i dileme

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Osman N. JAŠAREVIĆ
Damir BILIĆ, MA
– Uvjetna osuda i sudska opomena u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 3
Godina: 2021
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.