Category Archives for "Prekršajno pravo"

Troškovi u situaciji kada je okrivljeni delimično osuđen

PEKRŠAJNO PRAVO
Troškovi u situaciji kada je okrivljeni delimično osuđen
Pravilno je prvostepeni sud postupio kada je odbio zahtev za naknadu troškova kao neosnovan, a ovo iz razloga što su troškovi bili takvi da se oni ne mogu podeliti i da se ne mogu izdvojiti troškovi za prekršaj za koji je okrivljeni oslobođen odgovornosti.

Prekršaj iz Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

PREKRŠAJNO PRAVO
Prekršaj iz Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Vozač koji je upravljao skupom vozila, a da u digitalni tahograf na početku radnog vremena istog dana nije uneo standardnu slovnu oznaku države u kojoj se vozilo nalazilo u tom trenutku, čini prekršaj iz člana 16. stav 14. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.

Prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka 23. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaj iz člana 330. stav 1. tačka 23. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Vlasnik, odnosno korisnik vozila, obavezan je da u roku od osam dana da potpune i tačne podatke o identitetu lica koje je u vreme izvršenja prekršaja upravljalo vozilom kojim je izvršen prekršaj.

1 2 3 30