Category Archives for "Prekršajno pravo"

Odgovornost za prekršaj iz člana 247. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

PREKRŠAJNO PRAVO

Odgovornost za prekršaj iz člana 247. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Vlasnik, odnosno korisnik vozila obavezan je da, na zahtev policijskog službenika, dâ potpune i tačne podatke o identitetu lica na osnovu kojih se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme.

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a pokretanje i vođenje prekršajnog postupka zastareva u svakom slučaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost.

Troškovi prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Troškovi prekršajnog postupka

Kada je prekršajni postupak pokrenut rešenjem prvostepenog suda u smislu odredbe člana 185. Zakona o prekršajima, onda oštećeni kao podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka ne može snositi troškove postupka u slučaju da je postupak obustavljen ili je okrivljeni oslobođen odgovornosti, već troškove snosi sud.

1 2 3 19