Category Archives for "Prekršajno pravo"

Prekršaj Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

PREKRŠAJNO PRAVO

Prekršaj Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

Pravno lice ili preduzetnik kazniće se novčanom kaznom za prekršaj iz člana 15. stav 3. Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, ako ne čuva tahografske listiće i spise po hronološkom redu i u čitkom obliku u propisanom roku ili iste ne pruži na uvid na zahtev nadležnog organa.

Upravljanje motornim vozilom od strane vozača koji ima probnu vozačku dozvolu

PREKRŠAJNO PRAVO

Upravljanje motornim vozilom od strane vozača koji ima probnu vozačku dozvolu

Odredba člana 51. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojom je propisano da vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja vozilom kategorije „B“ čija snaga motora prelazi 80 KW, osim ako je pod nadzorom člana porodice koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije „B“ u trajanju od najmanje pet godina, primenjuje se samo na vozača kojem je probna vozačka dozvola izdata nakon stupanja na snagu tog zakona.

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a pokretanje i vođenje prekršajnog postupka zastareva u svakom slučaju kada protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost.

1 2 3 22