Sadržaj časopisa broj 1, januar 2021

Sadržaj časopisa broj 1, januar 2021:

*Tema broja
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Sudska praksa kao izvor pravnog poretka

*Ogledi
Dr Dragiša B. SLIJEPČEVIĆ
Dr Marko RADOVIĆ
– Sudska zaštita od nezakonitog otkaza ugovora o radu u stečajnom postupku

Ranko JAKOVLJEVIĆ
– Pravo zakupa i katastar nepokretnosti

Dragan U. KALABA
– Krivično delo polno uznemiravanje iz člana 182a KZ u svetlu odluke Ustavnog suda Srbije Uz br. 36/18 od 24. maja 2018.

*Nedoumice
Jasmina STAMENKOVIĆ
– Dva sporna pitanja u vezi sa izvršnim postupcima na osnovu verodostojnih isprava radi naplate komunalnih usluga

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Osman N. JAŠAREVIĆ
Damir BILIĆ, MA
– Kaznenopravni aspekti uvjetne osude i sudske opomene u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 1
Godina: 2021
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.