Sadržaj časopisa broj 6, jun 2019

Sadržaj časopisa broj 6, jun 2019:

*Tema broja
Dr Dragiša B. SLIJEPČEVIĆ
– Pravna valjanost valutne klauzule ustanovljene ugovorom o kreditu

*Ogledi
Gordana BOGDANOVIĆ
– Primena Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u upravnom sporu

Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Pravna sudbina dugoročnih kredita u švajcarskim francima

*Nedoumice
Dušan PAVLOVIĆ
– U susret Zakonu o agencijskom zapošljavanju

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr sc. Muhamed TULUMOVIĆ
– Nasilje nad ženama i djecom u praksi sudova u Bosni i Hercegovini

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 6
Godina: 2019
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.