Sadržaj časopisa broj 1, januar 2017

Sadržaj časopisa broj 1, januar 2017:

*Tema broja
Radojka MARINKOVIĆ
– Položaj političkih stranaka nacionalnih manjina u izbornom postupku u Republici Srbiji

*Ogledi
Mr Vesna BILBIJA
– Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza sa posebnim osvrtom na meru opomene sa najavom otkaza

Branka BANOVIĆ
– Ostvarivanje prava na invalidsku penziju usled povrede na radu i profesionanog oboljenja

*Nedoumice
Dr Dragan M. MITROVIĆ
– Zašto ne postoji proceduralna pravda

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr sc Osman JAŠAREVIĆ
– Krivičnoprocesni aspekti nalaza i mišljenja vještaka i njegove specifičnosti (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 1
Godina: 2017
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.