Sadržaj časopisa broj 2, februar 2015

Sadržaj časopisa broj 2, februar 2015:

*Tema broja
Ljubodrag PLJAKIĆ
– Novija upravno-sudska praksa u upravnom sporu

*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Stručni savetnik u krivičnom postupku

Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ, Mladen NIKOLIĆ
– Novelirani postupak za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga

*Nedoumice
Dr Dragan OBRADOVIĆ
– Ko snosi troškove krivičnog postupka branioca okrivljenog po službenoj dužnosti u pojedinim fazama krivičnog postupka?

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Mr Jasmina BEŠLAGIĆ
– Segregacija zanimanja prema spolu i pravo na jednakuplaću za jednak rad i rad jednake vrijednosti u kontekstu zabrane diskriminacije na osnovu spola

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 2
Godina: 2015
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.