Tag Archives for " bitna povreda odredaba krivičnog postupka "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i dokazivanje

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i dokazivanje

Prvostepeni sud je ovlašćen da u cilju svestranog raspravljanja predmeta dokazivanja po službenoj dužnosti pribavi medicinsku dokumentaciju za okrivljenog i oštećenog i da odredi veštačenje od strane veštaka medicinske struke za ova lica s obzirom da su oni imali povrede u saobraćajnoj nezgodi, pa ukoliko to ne uradi u presudi su dati nejasni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je prvostepeni sud u krivičnom postupku zbog nedavanja izdržavanja pročitao iskaz zakonskog zastupnika maloletnog oštećenog, dat u vidu overene izjave pred Generalnim konzulatom Srbije u Švajcarskoj i na istoj zasnovao presudu, učinio je bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 2. tačka 1. ZKP.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Kada je okrivljeni u skraćenom krivičnom postupku zbog nepoštovanja procesne discipline udaljen iz sudnice, pa je potom napustio zgradu suda, a u sudnici je branilac okrivljenog dao završnu reč, to nije povređeno pravo na odbranu okrivljenog i nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 5. ZKP.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka ukoliko prvostepeni sud u presudi nije naveo razloge iz kojih izvodi zaključak o postojanju uzročno-posledične veze između utvrđenog stepena alkoholisanosti okrivljenog i nastanka saobraćajne nezgode.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Razlozi o odlučnim činjenicama koje su predmet dokazivanja su nejasni i u znatnoj meri protivrečni kada se zaključak prvostepenog suda da se krivica optuženog dokazuje između ostalog i listingom ostvarene komunikacije između optuženog i lica pod nadimkom „R…“ koje je koristilo drugi broj mobilnog telefona u odnosu na broj koji je označio optuženi, a prvostepeni sud pogrešno cenio kao broj tog lica broj koji je koristio optuženi.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada je oštećena, saslušana na glavnom pretresu u svojstvu glavnog svedoka izjavila da ostaje pri onome što je iznela kao svedok kod OJT u Čačku, a ispitivanju oštećene na glavnom pretresu su prisustvovali okrivljeni i njegov branilac čime je konvalidiran njen iskaz dat na zapisniku pred OJT.

1 2 3 14