Tag Archives for " bitna povreda odredaba krivičnog postupka "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – laka telesna povreda

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – laka telesna povreda

Kada ordinirajući lekar na prijemu nije konstatovao povrede na levom obrazu kod maloletne D, što proističe iz medicinske dokumentacije iz Opšte bolnice Valjevo – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, što je potvrdio i veštak u nalazu prilikom saslušanja, a što i sam sud konstatuje, zaključak prvostepenog suda da su navedene povrede nastale kritičnom prilikom ujedom od strane sada punoletne N. za sada se ne može prihvatiti.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – učestvovanje u tuči

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – učestvovanje u tuči

Ukoliko smatra da je maloletnik učestvovao u tiči, prvostepeni sud je dužan da o tome da jasne zaključke a ne da samo navede da je maloletnik pokušavao da izbegne udarce drugog maloletnika koje mu je ovaj zadavao i da ga je možda zakačio.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 4. ZKP odnosi se samo na razloge vezane za obavezno izuzeće sudije, kada se sudija mora izuzeti od sudijske dužnosti u određenom predmetu, a ne i na slučaj učešća drugih lica, nameštenika suda, na glavnom pretresu.

Odbacivanje optužnog predloga i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Odbacivanje optužnog predloga i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka od strane prvostepenog suda kada u potpunosti prihvata nalaz i mišljenje veštaka da je procesna nesposobnost okrivljenog trajnog karaktera, jer je zaostalost u duševnom razvoju urođeni mentalni poremećaj koji se ne može primenom nikakvog tretmana popraviti, a u obrazloženju rešenja navodi da je trajna procesna nesposobnost okrivljenog da učestvuje u postupku, okolnost koja zapravo privremeno sprečava gonjenje.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo građenje bez građevinske dozvole

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i krivično delo građenje bez građevinske dozvole

Prvostepena presuda je zahvaćena bitnom povredom odredaba krivičnog postupka jer u presudi nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama koji se tiču postojanja bitnih elemenata krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole, jer se prvostepeni sud nije bavio pitanjem da li samo radnja postavljanja stolarije, koja je optuženoj stavljena na teret, predstavlja gradnju u krivičnopravnom smislu.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Nepoštovanje odredbe zakonika o krivičnom postupku koja se odnosi na objavljivanje presude, pa nepravilna primena ili propust da se ova odredba primeni ne predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 4. ZKP odnosi se samo na razloge vezane za obavezno izuzeće sudije, kada se sudija mora izuzeti od vršenja sudijske dužnosti u određenom predmetu.

1 2 3 20