Tag Archives for " bitna povreda odredaba krivičnog postupka "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

U obrazloženju presude moraju da budu navedeni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja, pa ukoliko prvostepeni sud nije cenio razliku u iskazu oštećenog i pisane dokumentacije u pogledu okolnosti kada se oštećeni javio u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja pomoći, pa ukoliko to nije ocenjeno učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Zasnivanjem presude na zakonitim dokazima kao što su kriminalističko-tehnička dokumentacija poruka sa mobilnih telefona, uvid u spise radi utvrđivanja okolnosti u pogledu izrečenih mera zaštite od nasilja u porodici i uvid u izveštaj Centra za socijalni rad u pogledu utvrđivanja okolnosti od značaja za pružanje zaštite licu od nasilja u porodici nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Izreka presude je nerazumljiva kada je okrivljeni oglašen krivim da je u dužem vremenskom periodu primenom nasilja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožavao spokojstvo, duševno stanje i telesni integritet člana svoje porodice – svoje ćerke oštećene maloletne pri čemu se osim poslednje radnje ne opisuje u čemu se sastoje prethodne radnje.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i trgovina ljudima

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i trgovina ljudima

Prvostepeni sud je dužan da obrazloži na koji način je utvrdio da su se u radnjama okrivljenog stekla sva bitna obeležja krivičnog dela trgovina ljudima da je oštećena dovedena u zabludu od strane okrivljenog kao konobarica.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i ubistvo

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i ubistvo

To što se sudski veštak medicinske struke ne može izjasniti jasnije nego što se izjasnio u nalazu i mišljenju da li je oštećena a sada pokojna hodala, stajala i u kom je položaju bila u odnosu na onog ko je pucao ne čini izreku presude nerazumljivom.

Produženje mere zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora nakon ukidanja prvostepene presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje mere zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora nakon ukidanja prvostepene presude

Kod činjenice da je prvostepena presuda ukinuta a da iz spisa predmeta proizlazi postojanje opravdane sumnje da je izvršio krivična dela koja su mu stavljena na teret, da iz spisa i to izveštaja iz kaznene evidencije za okrivljenog proizlazi da je osuđivan 2015. godine, na uslovnu osudu, te da je predmetna krivična dela za koja je opravdano sumnjiv izvršio u vreme proveravanja po presudi nadležnog suda iz 2015. godine, a koje okolnosti uz činjenicu da se radi o licu bez stalnog zaposlenja, u svojoj međusobnoj povezanosti predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni ukoliko se nađe na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 10. ZKP

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438. stav 1. tačka 10. ZKP

U situaciji kada je doneta ranija presuda prvostepenog suda kojom je okrivljeni oslobođen optužbe, koja je ukinuta po žalbi javnog tužioca, donošenjem nove presude kojom je okrivljeni oglašen krivim, nije povređena zabrana preinačenja na štetu okrivljenog.

1 2 3 9
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.