Sadržaj časopisa broj 6, jun 2018

Sadržaj časopisa broj 6, jun 2018:

*Tema broja
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
– Novela Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

*Ogledi
Dr Gordana STANKOVIĆ
– Međupresuda
Dragan U. KALABA
– Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481. KZ) u sudskoj praksi (I deo)

*Nedoumice
Dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Modeliranje poluga uticaja na pravosudne organe

Dr Tomica DELIBAŠIĆ
– Vozačka dozvola i zabrana upravljanja vozilom (dileme prakse)

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Osman N. JAŠAREVIĆ, Elma DATZER
– Osnovna obilježja maloletničkog krivičnog prava u Federaciji Bosne i Hercegovine (II deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 6
Godina: 2018
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.