Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2018

Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2018:

*Tema broja
Dr Marko TRAJKOVIĆ
– Pravo između sociologizma i normativizma

*Ogledi
Bojana JAKŠIĆ KOVAČEVIĆ
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata
Tatjana MATKOVIĆ STEFANOVIĆ
– Prestanak privrednog društva po odluci suda

Ljubodrag PLJAKIĆ
– Legitimna očekivanja naslednika u postupku vraćanja oduzete imovine i obeštećenja

*Nedoumice
Bojana POTEŽICA
– Razlika između osnovne zarade i naknade zarade zbog privremenog udaljenja sa rada zbog pritvora

*Nove pravosudne profesije

Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Mišljenja ministarstva

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ, prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
– Prikriveni istražilac i informator u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 12
Godina: 2018
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.