Sadržaj časopisa broj 4, april 2023

Sadržaj časopisa broj 4, april 2023:

*Tema broja

Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
Docent dr Đorđe D. SIBINOVIĆ
Mogući pravci razvoja pravosudnih propisa iz oblasti tri pravosudne profesije

*Ogledi
Ranko JAKOVLJEVIĆ
Prioriteti odlučivanja o upisu u katastar nepokretnosti: izuzetak kao pravilo

Nenad ĐORĐEVIĆ
Svojinska ovlašćenja opštine na stvarima u državnoj svojini

*Nedoumice
Dr Marko MILOVIĆ
Pitanje pravičnosti kod naknada zbog neosnovanog pritvora 

*Sudska praksa

– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi

Prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
Podstrekavanje na krivična djela terorizma: odgovornost i kažnjivost u međunarodnom pravu i pravu Bosne i Hercegovine (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

 

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 4
Godina: 2023
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.