Sadržaj časopisa broj 5, maj 2020

Sadržaj časopisa broj 5, maj 2020:

*Tema broja
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
– Vanredno stanje po Ustavu i u stvarnosti

*Ogledi
Nenad PETROV
– Prestanak radnog odnosa – praksa Ustavnog suda i njen domašaj

Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
Darko BOŽIĆ
– Prevare u osiguranju – vidovi ispoljavanja i oblici inkriminisanja

*Nedoumice
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
Mladen NIKOLIĆ
– Izvršna isprava

*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore

*Šalter urednika

*Sudska praksa
– Javno pravo
– Privatno pravo

*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr sc. Adis POLJIĆ
– Troškovi parničnog postupka: kvantitativni uspjeh u pravu BiH, sa osvrtom na pravo Republike Srbije (I deo)

Sudska praksa BiH

*Sudska praksa Crne Gore

*Evropski sud za ljudska prava

Napomena:
Za pretragu svih tekstova iz ovog broja obeležite sledeće kategorije:
Broj: 05
Godina: 2020
Ako želite više definisanu pretragu koristite i ostale filtere/kategorije (određenu rubriku, oblast prava itd).

Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva vrsta pomoći oko korišćenja portala slobodno nas kontaktirajte na telefon 011/2623-879, svakog radnog dana od 8h do 16h.