Tag Archives for " teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja "

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

Kada je oštećeni primio obaveštenje od strane suda da je zamenik OJT odustao od krivičnog gonjenja protiv okrivljenog i da ima pravo da u roku od osam dana preuzme krivično gonjenje i poučen na posledice nepostupanja, pa u ostavljenom roku ne preuzme gonjenje već podnese žalbu protiv prvostepene presude kojom je optužba odbijena, takva žalba oštećenog je nedozvoljena, jer on ne spada u krug lica koje je ovlašćeno za izjavljivanje žalbe u konkretnom slučaju.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nasilnička vožnja

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nasilnička vožnja

Kod činjenice da je pre nezgode okrivljeni upravljao vozilom brzinom u okviru dozvoljene brzine za naselje propisanom saobraćajnim znakom ograničenja brzine od 50 km/čas, te činjenice da se u vozilu kojim je okrivljeni upravljao nalazilo i njegovo maloletno dete koje je sedelo na zadnjem sedištu, da je okrivljeni poznavao konfiguraciju puta pre mesta nezgode, takva njegova vožnja ne može se kvalifikovati kao nasilnička vožnja.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i „momenat iznenađenja“

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i „momenat iznenađenja“

Uzrok nastanka tzv. “momenta iznenađenja“ u konkretnoj saobraćajnoj situaciji smanjene vidljivosti zbog guste magle može da bude i kretanje vozila kojim upravlja oštećeni i brzinom koja je znatno manja od brzine kretanja vozila optuženog.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Kada, na delu puta gde važi opšte ograničenje kretanja brzine od 50 km/h, optuženi izjavi da je pešakinju primetio na pešačkom prelazu i da je odmah nakon njenog uočavanja započeo kočenje, pa je i pored preduzetog kočenja udario pešakinju radi se o brzini koja očigledno nije bila prilagođena za bezbedno zaustavljanje vozila ispred pešačkog prelaza.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i uzročna veza između propusta optuženog i nastupele zabranjene posledice

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i uzročna veza između propusta optuženog i nastupele zabranjene posledice

Za postojanje krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja neophodno je da postoji uzročna veza između propusta optuženog koji je svojom radnjom izazvao predmetnu saobraćajnu nezgodu i nastupanja smrti kod drugog učesnika u saobraćajnoj nezgodi sada pokojnog.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i utvrđivanje alkoholisanosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i utvrđivanje alkoholisanosti

Stepen alkoholisanosti optuženog u vreme saobraćajne nezgode utvrđuje se ocenom odbrane optuženog i dovođenjem iste u vezu sa rezultatima alkotestiranja iz više vremenski različitih uzoraka koji su uzeti od optuženog posle nezgode i obavljenim veštačenjem, bez obzira na različite iskaze optuženog u pogledu vremena, vrste i količine konzumiranih alkoholnih pića.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Da li se saobraćajna nezgoda dogodila u naselju je odlučna činjenica jer ima implikacije na dozvoljenu brzinu kretanja vozila kojim je upravljao oštećeni a što je od uticaja i na kretanje vozila kojim je upravljao okrivljeni i njegovu mogućnost da vidi ili ne vidi u vreme izvršenja krivičnog dela da mu se približava vozilo oštećenog, što bi bilo od uticaja na to da li je ili nije okrivljeni mogao bezbedno da se uključi na glavni put.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi člana 289. stav 1. KZ i presuđena stvar

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi člana 289. stav 1. KZ i presuđena stvar

Kada se protiv okrivljenog vodio istovremeno prekršajni potupak: da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola od 1,35 promila alkohola u krvi – stanje teške alkoholisanosti, pa je u saobraćajnoj nezgodi poginuo vozač bicikla, a istovremeno i krivični postupak: zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi člana 289. stav 1. KZ, da je upravljao pod dejstvom alkohola (član 187. st. 2, 3. i 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima), da je započeo radnju preticanja bicikla bez držanja dovoljnog bočnog odstojanja – član 42. stav 1. istog Zakona, da je došlo do kontakta između vozila okrivljenog i bicikla usled čega je vozač bicikla pao, zadobio teške telesne povrede i posle nekoliko dana je preminuo, tada se ne može raditi o presuđenoj stvari.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Kod činjenice da vozač nije osetio u vožnji neispravnosti, koje su prilikom tehničkog pregleda posle nezgode konstatovane od strane veštaka mašinske struke ne mora da znači da su iste imale uticaj na nastanak nezgode.

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

To što pokojni suvozač u vozilu kojim je upravljao optuženi nije bio vezan sigurnosnim pojasom su propusti koje sud ceni u odnosu na nastupanje posledice a ne u u odnosu na nastanak predmetne saobraćajne nezgode.