Tag Archives for " vozači "

Dokazivanje prekršaja

SUDSKA PRAKSA BiH

Dokazivanje prekršaja

Za dokazivanje prekršaja prekoračenje brzine nisu dovoljne fotografije sačinjene mobilnim radarskim sistemom „Ramer 10“ na kojima se ne vidi vozač kada je vozilo fotografisano sa zadnje strane, ukoliko okrivljeni uspješno negira da je tom prilikom upravljao vozilom.

Naknada štete nastale upotrebom motornog vozila

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Kako smanjiti stradanje vozača dvotočkaša u saobraćaju na putevima u Republici Srpskoj

UDK: 351.81(497.6)
340.134:656.1(497.6)

KAKO SMANJITI STRADANJE VOZAČA DVOTOČKAŠA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA U REPUBLICI SRPSKOJ
Vesna Stevanović, sudija, Apelacioni sud u Nišu.

Rezime: Saobraćajne nezgode vrlo često dovode do teških, pa i najtežih posledica – smrt jednog ili više lica. Republika Srpska, kao i svi delovi BiH, ima interes da stradanje vozača dvotočkaša (motociklista, odnosno biciklista) – najčešće dece i mladih osoba svede na najmanju moguću meru. U tom pogledu svi činioci koji utiču na poboljšanje stanja bezbednosti saobraćaja na putevima su na istom zadatku.
U radu ćemo predstaviti dostupne podatke o stradanju vozača dvotočkaša u saobraćaju na putevima u Republici Srpskoj u prethodnom periodu. Ukazaćemo i na pojedine mogućnosti koje stoje na strani lokalnih zajednica kako da unaprede sistem bezbednosti saobraćaja na svojim područjima. To bi pored uloge porodice, koja je nesumnjiva kada su u pitanju maloletni učesnici – vozači dvotočkaša u saobraćaju u pitanju, bilo od značaja za postepeno smanjenje stradanja ovih, ali i ostalih kategorija učesnika u saobraćaju.

Ključne reči: vozači, biciklisti, motociklisti, saobraćajne nezgode, lokalna zajednica.